Nowa klasyfikacja zawodów

W związku z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 roku Związek Rzemiosła Polskiego przygotował nową klasyfikację zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy.

Blisko 90 proc. zawodów rzemieślniczych otrzymało sześciocyfrowy kod. Dla organizacji rzemiosła oznacza to konieczność uaktualnienia dokumentów stosowanych w procesie: zawierania umów o pracę w celu przygotowania zawodowego, powoływania komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów czeladniczych i mistrzowskich.

Cechy korzystające z programu Mistrz otrzymają jego aktualizację.

Szczegółowe informacje w załączniku oraz w dziale „Oświata zawodowa”.