Niepewność jest wysoka, a ryzyko recesji wśród MŚP rośnie – Wskaźnik Rozwoju Sektora MŚP opracowany przez SMEunited

Wskaźnik rozwoju sektora MŚP, który został przedstawiony 14 października br. w Brukseli pokazuje, że ożywienie MŚP dobiegło końca, a na horyzoncie pojawiło się ryzyko recesji. Nawet jeśli wyniki za ostatnie półrocze są znacznie powyżej oczekiwań, BCI informuje o spadku zaufania MŚP o 2,8%.

Pan Petri Salminen, Prezes SMEunited stwierdził, że „Niepokojące okoliczności gospodarcze, takie jak rosnące ceny energii, zakłócenia w łańcuchu dostaw i presja inflacyjna były głównymi przyczynami pogorszenia się zaufania przedsiębiorców. MŚP silnie obecne w sektorze budowlanym zostały dodatkowo dotknięte przez wysokie oprocentowanie kredytów hipotecznych”.

Przedstawiając główne ustalenia najnowszego Barometru MŚP, opracowanego przez jednostkę badawczą SMEunited, Pan Gerhard Huemer, dyrektor ds. polityki gospodarczej SMEunited wykazał, że wyniki za pierwsze półrocze 2022 r. przekroczyły oczekiwania, ponieważ nie spełniły się obawy przed wybuchem epidemii kolejnych wariantów koronawirusa COVID-19. Wyniki inwestycyjne były jednak gorsze niż oczekiwano z powodu niepewności co do przyszłego otoczenia biznesowego. Bieżące półrocze wykazuje gwałtowny wzrost niepewności. Negatywne oczekiwania dotyczące obrotów i zamówień prowadzą do silnego spadku wartości inwestycji (-16,7). Jednocześnie oczekiwania dotyczące zatrudnienia pozostają pozytywne (+1,2), co wskazuje, że wiele MŚP nadal chce obsadzać istniejące wakaty.

Według Pana Gerharda Huemera, aby MŚP mogły poradzić sobie z wysoką niepewnością związaną z wojną na Ukrainie, polityka krajowa i europejska powinna koncentrować się na stabilizacji rynków energii i towarów oraz podejmowaniu pilnych działań w celu złagodzenia skoków cen energii. Jest to warunek wstępny dla inwestycji i reform mających na celu przyspieszenie zielonej i cyfrowej transformacji.

Źródło: smeunited.eu