Negocjacje kontraktu programowego z marszałkiem województwa mazowieckiego

Odbyło się spotkanie wiceministra Waldemara Budy z marszałkiem województwa mazowieckiego Adamem Struzikiem kończące pierwszą rundę rozmów z wszystkimi 16 regionami.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej prowadzi obecnie prace programowe dla budżetu UE, który trafi do Polski w latach 2021-2027. Umowa Partnerstwa przewiduje, że około 40 proc. środków z polityki spójności będzie inwestowane w ramach programów regionalnych zarządzanych przez marszałków województw. 75 proc. tych środków zostało już podzielonych, a 25 proc. przeznaczono na rezerwę programową do podziału w czasie negocjacji kontraktów programowych.

Fundusze Europejskie z nowego rozdania trafią na Mazowsze z uwzględnieniem statystycznego podziału województwa mazowieckiego na dwa subregiony o różnym stopniu rozwoju. Takie rozwiązanie ma zapobiegać sztucznemu zawyżaniu przez aglomerację warszawską wskaźników rozwoju całego województwa” – zapowiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Mazowieckie otrzyma 1,67 mld euro na program regionalny, w tym do regionu stołecznego (Warszawy i 9 okalających ją powiatów) trafi 112 mln euro. Pieniądze na programy regionalne podzielono według algorytmu opartego na obiektywnych kryteriach, między innymi na liczbie ludności i PKB na mieszkańca. Województwo ma szansę na dodatkowe środki, bo do rozdysponowania jest jeszcze 7,1 mld euro na programy regionalne wszystkich województw.

Województwo mazowieckie otrzyma również wsparcie z Funduszu Odbudowy i programów krajowych. Nowością jest możliwość skorzystania przez słabiej rozwiniętą część Mazowsza z funduszy następcy programu dla Polski Wschodniej, którego budżet to 2,5 mld euro.

Już w 2018 r. dokonano podziału statystycznego Mazowsza na potrzeby inwestowania funduszy unijnych, ale zostanie on zastosowany po raz pierwszy w perspektywie 2021-2027. Województwo zostało podzielone na dwa subregiony. Pierwszy z nich to region warszawski stołeczny, który obejmuje Warszawę i dziewięć okalających ją powiatów, a drugi to pozostała część województwa. Takie rozwiązanie zastosowano, by bogaty region stołeczny nie zawyżał sztucznie wskaźników rozwoju całego województwa i tym samym nie ograniczał mniej rozwiniętym obszarom dostępu do funduszy unijnych.

Mazowsze zyskuje, bo będzie mogło korzystać także ze zwiększonej do 2,5 mld euro puli środków specjalnego programu dla województw z następcy programu Polska Wschodnia. Region skorzysta też z programów krajowych i Funduszu Odbudowy” – podkreśla Waldemar Buda.

Spotkanie z województwie mazowieckim kończy pierwsza rundę spotkań inaugurujących negocjacje kontraktów programowych z marszałkami szesnastu województw, podczas której przedstawione zostały koncepcje rozwoju regionów w perspektywie roku 2030. Dalsza dyskusja będzie odbywać się na poziomie roboczym, a do końca czerwca Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej planuje zaprezentować podział rezerwy programowej. Znajdzie on odzwierciedlenie w Umowie Partnerstwa, którą Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przekaże do Komisji Europejskiej w drugiej połowie roku.

Źródło:funduszeeuropejskie.gov.pl