Narzędzie pomiaru wartości Kapitalu Ludzkiego. Spotkanie informacyjne

14 kwietnia w Warszawie odbędzie się spotkanie informacyjne, podczas którego eksperci Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie opowiedzą o powstającym Narzędziu Pomiaru Wartości Kapitału Ludzkiego (NLK). Spotkanie skierowane jest do osób zainteresowanych świadomym podejmowaniem decyzji dotyczących swoich firm: przedsiębiorców, dyrektorów, pracowników działów HR, osoby odpowiedzialne za finanse w swoich firmach, (niezależnie od branży i ich wielkości), a także doradców finansowych.

Celem spotkania jest zapoznanie przyszłych użytkowników z Narzędziem Pomiaru Wartości Kapitału Ludzkiego, możliwościami wykorzystania go w praktyce, a także korzyściami jakie może przynieść przedsiębiorstwu pomiar jego zasobów ludzkich.
Więcej: LINK
Formularz rejestracyjny: LINK