Nagroda im. Haliny Krahelskiej dla Jerzego Bartnika

Na Zamku Królewskim w Warszawie, 27 listopada, odbyła się Gala wręczenia Nagród Państwowej Inspekcji Pracy  im. Haliny Krahelskiej. Wśród 10 laureatów znalazł się Jerzy Bartnik Prezes Związku Rzemiosła Polskiego. Wyróżnienie przyznawane przez Głównego Inspektora Pracy w imieniu Prezesa odebrał Dyrektor Generalny ZRP, Maciej Prószyński.
 
Nagroda im Haliny Krahelskiej przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinie prewencji zagrożeń zawodowych, nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, wynalazczości, projektowania i wdrażania bezpiecznych technik oeaz technologii w zakresie ochrony pracy, a także popularyzacji prawa pracy i ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa pracy. Patronka nagrody – pisarka, publicystka i patriotka – w latach 1919-31 była inspektorem pracy, m.in. zastępcą głównego inspektora pracy, aktywną szczególnie w egzekwowaniu praw kobiet i pracowników młodocianych. Krahelska przed śmiercią w kwietniu 1945 r. w obozie koncentracyjnym w Ravensbrueck napisała wytyczne w sprawie organizacji inspekcji pracy w niepodległej Polsce po wojnie.

Podczas Gali wręczono również nagrody dla firm w konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Statuetki przyznano w 3 kategoriach, w zależności od liczby zatrudnionych. Celem konkursu jest promowanie najlepszych firm w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pracy oraz zachęcanie pracodawców do tworzenia bezpiecznych i ergonomicznych stanowisk pracy.
 
W czasie uroczystości wręczono również listy gratulacyjne od GIP Minister Iwony Hickiewicz i Prezesa ZRP Jerzego Bartnika dla rzemieślników za zaangażowanie na rzecz przygotowania młodzieży do tegorocznego konkursu wiedzy z zakresu prawa pracy i bhp i za wkład w upowszechnianie zasad bezpiecznego zatrudnienia wśród uczniów w rzemiośle. W tym roku wśród wyróżnionych znaleźli się:
•         mistrz Monika Myszka, „Salon Fryzur Monika Myszka”, ul. Prymasa Wyszyńskiego 51b, 22-400 Zamość (lauretka I miejsca w konkursie – Magdalena Drozd)
•         mistrz Barbara Głyżewska, „Zakład Fryzjerski Barbara Głyżewska”, ul. Kościuszki 1, 89-115 Mrocza (laureatka II miejsca w konkursie – Monika Głyżewska)
•         mistrz Mariusz Sowa, Zakład „Instalatorstwo i pomiary elektryczne”, ul. Rynek 14, 46-082 Kup (laureat III miejsca w konkursie – Piotr Popiołek)
W uroczystej Gali uczestniczyli przedstawiciele rządu, parlamentu i instytucji okołobiznesowych zaangażowanych w popularyzację zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz prawem pracy.