Nagroda Gospodarcza Prezydenta

Kancelaria Prezydenta zaprasza do zgłaszania kandydatów w XV edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W gronie 112 instytucji zaproszonych do rekomendowania przedsiębiorstw z całej Polski, znajdują się najważniejsze stowarzyszenia gospodarcze, organizacje branżowe, a także urzędy marszałkowskie i związki samorządowe. Związek Rzemiosła Polskiego, jako jedyny posiada uprawnienia do desygnowania firm rzemieślniczych do Nagrody.

Prezydent Andrzej Duda uhonoruje najlepsze podmioty gospodarcze w kraju na uroczystej Gali, która odbędzie się 17 listopada w Rzeszowie.

Wnioski należy zgłaszać do biura ZRP do 10 września na adres porczak@zrp.pl, jaworska@zrp.pl, zimoluzynska@zrp.pl. Formularze zgłoszeniowe do poszczególnych kategorii dostępne są na stronie Kancelarii Prezydenta (link poniżej). Jednocześnie przypominamy o konieczności wypełniania wszystkich rubryk we wnioskach.

Formularze: LINK

Więcej: LINK