Nagroda Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości (ERP) 2023

Informujemy, o nowej inicjatywie Sekretarza Generalnego Europejskiego Komitetu Regionów (CoR), który zaprasza jednostki administracji samorządowej szczebla regionalnego, gminy i miasta do składania zgłoszeń o przyznanie nagrody „Przedsiębiorczego Regionu Europejskiego” (EER), ustanowionej dla identyfikacji i nagradzania regionów europejskich wdrażających strategie ukierunkowane na rozwój przedsiębiorczości.

Nagroda Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości (ERP) jest inicjatywą Europejskiego Komitetu Regionów (CoR), która identyfikuje i nagradza regiony i miasta UE za pomocą przyszłościowych strategii przedsiębiorczości. Terytoria o najbardziej obiecującej strategii politycznej otrzymują etykietę „Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości” (ERP) na dany rok.

Celem tej inicjatywy jest:

  • przyczynianie się do wdrażania na szczeblu lokalnym i regionalnym polityk dotyczących przedsiębiorczości i MŚP;
  • wykazać optymalne wykorzystanie funduszy unijnych i innych środków publicznych ukierunkowanych na rozwój polityk i programów wspierających przedsiębiorców i MŚP w regionie.

Tematem kampanii ERP 2023 jest „Przedsiębiorczość i odporne społeczności”, podkreślając rolę podmiotów lokalnych i regionalnych we wspieraniu oddolnej kultury przedsiębiorczości, aby „odbudować się lepiej” po pandemii Covid-19.

Ze szczegółami można zapoznać się na stronach www pod linkami : http://www.newslettereuropean.eu/european-entrepreneurial-region-eer-award-2023

oraz  https://cor.europa.eu/it/engage/Pages/european-entrepreneurial-region.aspx?utm_source=SharedLink&utm_medium=ShortURL&utm_campaign=EER2020

Termin do składania wniosków upływa 29 marca 2022 roku.