Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Mazowieckiej Izby Rzemiosła

7 grudnia na Nadzwyczajnym Zjazd Delegatów Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości MIRiP w Warszawie dokonano wyboru nowego prezesa Izby. Został nim Edward Tomasz Połaski przedstawiciel branży motoryzacyjnej, członek Zarządu Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie. 

Obrady otworzył zastępca prezesa Izby, Marek Butrym, który odczytał  list od prezesa Związku Rzemiosła Polskiego, Jerzego Bartnika skierowany do uczestników Zjazdu. W liście prezes ZRP podziękował za zaproszenie do udziału w Nadzwyczajnym Zjeździe i poinformował, iż z uwagi na konieczność wywiązania się z przyjętych wcześniej, ważnych zobowiązań służbowych nie może w nim uczestniczyć. Zjazdowi przewodniczył Jerzy Przeździak z Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw.