Nabór wniosków na wsparcie promocji eksportu

Ministerstwo Rozwoju i Technologii rozpoczęło nabór wniosków o wsparcie promocji działań polskich mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich firm.eksportowych na światowych rynkach w 2024 roku.

Dofinansowanie rządowe wspiera działania eksportowe polskich przedsiębiorców, pomaga w ekspansji na rynki zagraniczne, wzmacnia konkurencyjność rodzimego biznesu. Przyczynia się też do wzrostu poziomu eksportu polskich wyrobów na rynku światowym. Pula wsparcia przewidziana na tę edycję programu wynosi 4,5 mln zł. Promocja polskich przedsiębiorstw na światowych rynkach realizowana jest poprzez dofinansowanie wydatków poniesionych przez przedsiębiorców na realizację branżowych przedsięwzięć promocyjnych wspierających eksport, organizację przedsięwzięć promocyjnych wspierających eksport, realizację przedsięwzięć wydawniczych wspierających eksport, uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego w obrocie towarami na rynkach poza Unią Europejską. Dofinansowanie jest udzielane przedsiębiorcom w formie dotacji, w formule pomocy publicznej de minimis. Program skierowany jest do mikro oraz małych i średnich firm wykonujących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przedsiębiorcy powinni złożyć wniosek przed terminem realizacji przedsięwzięcia promocyjnego lecz nie wcześniej niż 20 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym będzie realizowane przedsięwzięcie promocyjne. Wnioski rozpatrywane są w trybie ciągłym, do momentu wyczerpania dostępnej puli środków w danym roku. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/instrumenty-wsparcia-eksportu