Nabór trenerów – wyniki postępowania

W związku z realizowanym przez Związek Rzemiosła Polskiego  projektem „Nowa jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle”, (umowa dotacji nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/16), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki, przyjmowano oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 10.11,2017 r., które dotyczyło:
 

Przygotowania merytorycznego i przeprowadzenia 2 szkoleń przez 4 trenerów, każde w terminie: 07-08.12.2017r. , w każdej grupie w szkoleniu weźmie udział ok.25 osób,  każde szkolenie będzie prowadzone przez dwóch trenerów.
Więcej: LINK