Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Aktualności

Opublikowano 25/05/2020

MŚP potrzebują ambitnej Strategii Odbudowy

W dniu 15 maja 2020 r. odbyło się zdalne spotkanie zarządu SMEunited, podczas którego omówiono bieżące wyzwania, przed którymi stoją małe i średnie przedsiębiorstwa. Podkreślono znaczenie odważnej, wybiegającej w przyszłość i ukierunkowanej Strategii Odbudowy, w którą włączony zostanie Europejski Fundusz Odbudowy.

Kryzys wywołany COVID-19 dotknął małe i średnie przedsiębiorstwa w Europie. Wiele z nich w ciągu ostatnich miesięcy straciło ponad 80% obrotów. MŚP opublikowały przed Komisją Europejską Deklarację, w której proszą o Strategię Odbudowy opartą na następujących zasadach

  • Dla stymulacji mechanizmu odbudowy, strategia przywracania ożywienia gospodarczego powinna jednocześnie zwiększać konkurencyjność i odporność gospodarki europejskiej. Jednak zarówno wdrożenie Zielonego Ładu, jak i cyfryzacja powinny uwzględniać możliwości adaptacyjne małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto musimy wprowadzić realistyczne cele pośrednie i zapewnić wymagane środki wsparcia. Dlatego konieczne jest wzmocnienie Polityki MŚP poprzez silną i skuteczną Strategię MŚP.
  • Odbudowa i mechanizm równoległego przywracania działalności gospodarczej złożony z dwóch wymienionych elementów dojścia wymagają ogromnych inwestycji i powinny być wspierane przez Europejski Fundusz Odbudowy i odnowione Wieloletnie Ramy Finansowe. Powinno ono mieć na celu zwiększenie inwestycji prywatnych i wsparcie wypłacalności przedsiębiorstw, które najbardziej ucierpiały w wyniku kryzysu. Strategia powinna również uwzględniać wzmocnioną politykę spójności i rozwoju.
  • Na odbudowę korzystnie wpłynie pełne funkcjonowanie Jednolitego Rynku, który wymaga jednolitych warunków dla wszystkich przedsiębiorstw oraz zminimalizowania zakłóceń. Dlatego należy podjąć wszelkie środki w celu zagwarantowania skutecznego wdrożenia i ścisłego egzekwowania zasad Jednolitego Rynku – przestrzegania zasad pomocniczości i proporcjonalności.
  • Instytucje europejskie muszą zapewnić elastyczne warunki regulacyjne dla MŚP, aby mogły się one rozwijać, i powinny unikać wprowadzania nowych uciążliwych przepisów. Stosowanie lepszych zasad prawa i unikanie dążenia do nadmiernej transpozycji dyrektyw unijnych jest teraz ważniejsze niż kiedykolwiek.

Alban Maggiar, Prezydent SMEunited powiedział: „Strategia wymaga silnego skoncentrowania się na małych i średnich przedsiębiorstwach, umożliwiając im odzyskanie, zachowanie i tworzenie miejsc pracy oraz umiejętności, aby zachować wypłacalność i być odpornym w przyszłości. Jesteśmy gotowi współpracować ze wszystkimi instytucjami europejskimi i innymi zainteresowanymi stronami, aby odbudowa Europy zakończyła się sukcesem”.

Deklaracja

Deklaracja - tłumaczenie

 

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018