MŚP jako podmioty zmian w transformacji energetycznej

„Zielona transformacja będzie sukcesem tylko wtedy, gdy na jej pokładzie znajdą się MŚP, pracownicy i konsumenci”, powiedział dyrektor ds. Polityki Zrównoważonego Rozwoju SMEunited, Andreas Brieger, podczas panelu „Energising Equity” zorganizowanego przez European Anti-Poverty Network (EAPN). Dlatego sprawiedliwa transformacja musi obejmować MŚP i zapewniać ich konkurencyjność.

Rosnące koszty energii stanowią poważne wyzwanie dla przetrwania i rozwoju MŚP. W związku z tym kluczowe znaczenie ma zmniejszenie podatności MŚP na zagrożenia i zwiększenie ich odporności na te zewnętrzne czynniki. Wiele MŚP znajduje się w czołówce europejskiej transformacji w kierunku zrównoważonej gospodarki i rozwija własne lokalne źródła energii odnawialnej. Jednakże zbyt często napotykają na bariery biurokratyczne i brakuje im niezbędnego wsparcia. Dla MŚP kluczowe jest uzyskanie pomocy technicznej, jasnych, neutralnych technologicznie rozwiązań i wsparcia, takiego jak w ramach Porozumienia Firm dla Klimatu i Energii (CCCE), aby obniżyć rachunki za energię.

MŚP są częścią regionalnej tkanki społecznej i odgrywają kluczową rolę w lokalnych gospodarkach. Innowacyjne podejścia, takie jak samodzielna konsumpcja lokalnie wytwarzanych odnawialnych źródeł energii i dzielenie się nadwyżkami energii, np. z mieszkalnictwem socjalnym, mogą zwiększyć konkurencyjność MŚP, zmniejszyć ich ślad ekologiczny i jednocześnie wspierać spójność społeczną. Dlatego tak ważne jest, aby ukierunkowana reforma struktury rynku energii elektrycznej i stabilność regulacyjna stworzyły odpowiednie warunki dla MŚP do rozwoju w okresie transformacji energetycznej. Poza tym zainteresowane strony nie powinny tylko czekać na pojawienie się rozwiązań na szczeblu politycznym, ale podjąć inicjatywę jako podmioty zmian na wszystkich szczeblach.

Panel był częścią konferencji EKES „Walka z ubóstwem energetycznym na rzecz sprawiedliwej transformacji”. W dyskusji na temat cen energii, mieszkalnictwa, przepisów dotyczących Zielonego Ładu i międzynarodowej polityki klimatycznej wzięli udział uczestnicy z krajowych sieci przeciwdziałania ubóstwu, stowarzyszeń mieszkaniowych, agencji energetycznych i Komisji Europejskiej.

Źródło: SMEunited