Młodzież a MŚP – projekt Komisji Europejskiej

Komisja Europejska (Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia) planuje stworzyć serię „portretów” dotyczących powiązań między młodymi ludźmi a MŚP. Ma się to odbyć w ramach akcji Youth@Work (Młodzież@Praca). Do realizacji projektu wynajęta została firma MOSTRA.

Jednym z działań, nad jakimi firma MOSTRA pracuje w ramach tego projektu, jest seria wywiadów i artykułów w czasopismach dla MŚP. W tym celu MOSTRA chce:
– przeprowadzić wywiady z menedżerami małych i średnich  przedsiębiorstw;
– znaleźć zakończone sukcesem historie o szkoleniach w miejscu pracy, które dały młodym ludziom możliwość zatrudnienia;
– opisać historie o sukcesach młodych przedsiębiorców itp.

Polskimi magazynami, które zostały wybrane do projektu są: Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Gazeta Wyborcza Moj biznes.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, bądź chcące wskazać potencjalnych rozmówców do wywiadów i artykułów, prosimy o kontakt z Anne-Catherine Greatti, tel. : 0032 333 59 87 , e-mail: acg@MOSTRA.COM, która reprezentuje firmę Mostra S.A, Chaussée d’Alsemberg, 1001 – 1180 Brussels www.mostra.com.