Misja gospodarcza do Wietnamu

Silesia Izba Handlowa SCC prowadzi nabór firm polskich na misję gospodarczą do Wietnamu, która odbędzie się w dniach: 8 – 14 marca. W trakcie misji odbędą się spotkania biznesowe B2B (Business to Business) z firmami wietnamskimi w Hanoi i w Ho Chi Minh, dwóch najważniejszych ośrodkach gospodarczych kraju.
Wietnam to jeden z najszybciej rozwijających się rynków Świata, który do niedawna miał bardzo bliskie relacje z Polską.
Istnieje możliwość uzyskania – w ramach pomocy de minimis – refundacji do 50% kosztów kwalifikowanych, związanych z udziałem w misji. Tym samym realna kwota do uzyskania tytułem refundacji oscyluje w okolicach 35 – 45% kosztów całkowitych udziału. Zgłoszonym uczestnikom misji organizatorzy pilotują procedurę pozyskiwania refundacji od etapu wypełniania wniosku do chwili rozliczenia projektu.
Termin zamknięcia naboru na misję do Wietnamu upływa w dniu: 30 stycznia 2015.
Więcej: LINK