Minister Rodziny i Polityki Społecznej – Marlena Maląg Przewodniczącą Rady Dialogu Społecznego

Pani Marlena Maląg – Minister Rodziny i Polityki Społecznej została wskazana przez Premiera Mateusza Morawieckiego na Przewodniczącą Rady Dialogu Społecznego na kadencję 2023/2024.w związku z przejęciem przez stronę rządową przewodnictwa w Radzie.

Zgodnie z ustawą o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego na czele Rady stoi przewodniczący Rady, którego kadencja trwa 1 rok. Przewodniczącym Rady jest naprzemiennie przedstawiciel strony pracowników i strony pracodawców oraz strony rządowej.