Międzyresortowe porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego

Jutro, 23 stycznia, w Ministerstwie Gospodarki nastąpi uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego z udziałem wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego i podsekretarz stanu w MG Ilony Antoniszyn-Klik.

 

W spotkaniu wezmą również udział minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska, wiceminister pracy i polityki społecznej Jacek Męcina, wiceminister skarbu państwa Rafał Baniak oraz kuratorzy oświaty i przedstawiciele specjalnych stref ekonomicznych. Wśród zaproszonych gości w wydarzeniu uczestniczyć będzie prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik.
Więcej: LINK