Międzynarodowe seminarium w Katowicach

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach była organizatorem dwudniowego, międzynarodowego seminarium, w czasie którego poruszono problematykę regionu, decentralizacji oraz samorządu gospodarczego. Spotkanie zostało zorganizowane w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach. Udział w nim wzięli m.in.: Elżbieta Bieńkowska – Minister Rozwoju Regionalnego, Maciej Szpunar – Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, Zygmunt Łukaszczyk – Wojewoda Śląski oraz Bogusław Śmigielski – Marszałek Województwa Śląskiego. Współorganizatorami imprezy byli Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Fundacja Włosko-Polska „Bona Sforza”. Wśród prelegentów znaleźli się zagraniczni goście m.in.: Frieder Wolf – Dyrektor ds. Międzynarodowych Urzędu Miasta Koln, dr Annette Bussmann – Konsul Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu oraz Monika Kwiatosz – Konsul Honorowy Republiki Włoskiej we Wrocławiu. 

  

Problematyka regionu oraz decentralizacji zajmuje kluczowe miejsce w dyskusjach polityków oraz świata nauki na temat kształtu Unii Europejskiej. Problem ważny jest w szczególności w kontekście wykorzystania unijnych środków. Prelegenci wiele uwagi poświęcili również roli środowiska rzemieślniczego w gospodarkach poszczególnych regionów wspólnoty. Rozmawiano zwłaszcza o potrzebie wprowadzenia ustawy o samorządzie gospodarczym, która byłaby wyrazem decentralizacji administracji państwowej. Zagadnieniu temu poświęcony był panel, w którym doszło do dyskusji pomiędzy Tadeuszem Donocikiem – Prezesem Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach i Wiceprezesem Krajowej Izby Gospodarczej, Michałem Wójcikiem – Dyrektorem Naczelnym Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, prof. Czesławem Martyszem, reprezentującym Uniwersytet Śląski oraz Cristiano Pinzautim – Sekretarzem Generalnym Włoskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w Polsce. Panel ten prowadził prof. Jan Klimek – Prezes katowickiej Izby. 

  

Dla gości seminarium zorganizowano występ Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w pałacu w Koszęcinie, który jest siedzibą Zespołu. Patronem seminarium był miesięcznik Mała Firma, sponsorem Samorząd Województwa Śląskiego oraz Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.