Międzynarodowa konferencja w Budapeszcie

W dniach 3-4 maja 2011 europejscy partnerzy społeczni: BusinessEurope, UEAPME, CEEP i ETUC zorganizowali w Budapeszcie Konferencję mającą podsumowującą rezultaty działań i inicjatyw podejmowanych w ramach europejskiego dialogu społecznego  w ciągu minionych 20 lat.

W spotkaniu wzięło udział około 100 przedstawicieli organizacji członkowskich BusinessEurope, UEAPME,  CEEP i ETUC. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentowała Edyta Doboszyńska, członek delegacji UEAPME w Komitecie Dialogu Społecznego, która w swoim wystąpieniu w panelu poświęconym umowom ramowym europejskich partnerów społecznych -  ocena ich wpływu” wspólnie z przedstawicielem NSZZ Solidarność przekazała spostrzeżenia i doświadczenia polskich partnerów społecznych z wdrażania umów ramowych w Polsce.

Dwugłos przedstawicieli polskich pracodawców i pracobiorców odebrany został przez uczestników spotkania jako ciekawe rozwiązanie umożliwiające przyjrzenie się doświadczeniom i inicjatywom realizowanych w ramach dialogu autonomicznego z dwóch różnych perspektyw oraz wskazanie mocnych i słabych stron zastosowanych rozwiązań implementacyjnych. 

Dyskusja w ramach pozostałych paneli tematycznych toczyła się wokół  takich tematów jak: <Znaczenie innych niż porozumienia ramowe dokumentów, wypracowywanych wspólnie przez europejskich partnerów społecznych i wdrażanych przez krajowe organizacje członkowskie>, <przyszłość europejskiego dialogu społecznego i wyzwania stojące przed partnerami społecznymi>.