Mentoring – pozorny czy faktyczny lek na dezaktywizację?

Prognozy demograficzne potwierdzają, że w najbliższych latach odsetek osób w wieku poprodukcyjnym będzie stale wzrastał a rosnące obciążenie budżetu kosztami zabezpieczenia społecznego, w tym emerytur, może hamować rozwój gospodarczy kraju. Istotne zmiany będziemy obserwowali również na rynku pracy. Pracodawcy będą musieli nauczyć się gospodarować ograniczonymi i starszymi niż dotychczas, zasobami siły pracowniczej. Z pewnością zmienią się też ścieżki kariery zawodowej, podejście do pracy, podział obowiązków i system przechodzenia na emeryturę.

Kluczowe staje się więc wsparcie pracodawców przy opracowywaniu strategii zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach, tak by uwzględniała profil pracowników 50+. Ważne jest też promowanie narzędzi, które dla pracodawców mogą stanowić rozwiązania umożliwiające im utrzymanie pracowników 50+ w organizacji przy jednoczesnym faktycznym wykorzystaniu wiedzy i potencjału tej grupy pracowników sprzyjającego budowaniu przewag konkurencyjnych.

PARP zaprasza do udziału w debacie, która odbędzie się 12 czerwca.
Więcej: LINK