Mały ZUS tylko do 8 stycznia 2019!

Podatnicy, którzy chcą skorzystać z preferencyjnych warunków małego ZUS, mają tylko tydzień czasu na złożenie niezbędnych dokumentów.

Aby zmienić sposób rozliczania przedsiębiorca powinien przekazać do ZUS-u następujące dokumenty:

  • wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10, 05 12, jeśli kontynuuje prowadzenie działalności prowadzonej w 2018 r.
  • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo – jeśli podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu – zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób z rentą przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).

Dokumenty te należy przekazać w terminie 7 dni liczonymi od:

  • 1 stycznia (czyli do 8 stycznia 2019 r.) – jeśli przedsiębiorca kontynuuje prowadzenie działalności prowadzonej w 2018 r. albo też jeśli z końcem grudnia zakończył okres ulgi „preferencyjne składki” (musi wyrejestrować się z ubezpieczeń z kodem 05 70 albo 05 72 i zgłosić z kodem 05 90 albo 05 92)
  • pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej lub wznowienia działalności gospodarczej
  • pierwszego dnia, w którym będzie spełniał warunki do korzystania z „małego ZUS” (np. skończył okres „preferencyjne składki” w trakcie roku).

Źródło: ZUS