Maciej Prószyński Dyrektorem Generalnym ZRP

 Od 1 stycznia pracą biura Związku Rzemiosła będzie kierować Maciej Prószyński, pełniący dotąd funkcję Dyrektora Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej.

Elżbieta Znosko-Łapczyńska, dotychczasowa Dyrektor Generalna ZRP, z końcem 2010 roku przeszła na emeryturę.