Litwa rozpoczęła prezydencję w Radzie Unii Europejskiej

Od 1 lipca Litwa rozpoczęła półroczny okres swojej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Priorytety Litwy, która po raz pierwszy sprawuje tę funkcję w UE, zostały ujęte w haśle: „wiarygodna, rozwijająca się i otwarta Europa”.

Jednym z najważniejszych priorytetów litewskiej prezydencji jest działanie na rzecz stabilności finansowej, będącej przejawem wiarygodności UE. Litwa chce skupić się na poprawie stanu finansów publicznych Unii, a kluczowa w tym kontekście ma być kontynuacja dyskusji na temat umocnienia Unii Gospodarczej i Monetarnej oraz dążenie do postępu w tworzeniu Unii Bankowej. Ważne będzie również wdrożenie wzmocnionego systemu zarządzania gospodarką.


Prezydencja litewska zapowiedziała, że skoncentruje się też na kwestiach energetyki, m.in. poprzez monitorowanie i odpowiednie wdrażanie uzgodnionych środków i przepisów prawnych, szczególnie III pakietu energetycznego.

Ponadto, Litwa planuje zwrócić uwagę na realizację głównych propozycji Europejskiej Agendy Cyfrowej, która obejmuje takie zagadnienia jak: e-identyfikacja, zmniejszenie kosztów infrastruktury łączności szerokopasmowej, wiarygodne transakcje elektroniczne itp.


Bardzo ważnym elementem będą również działania na rzecz pobudzenia zatrudniania, głównie wśród młodzieży. Dlatego szczególna uwaga ma zostać poświęcona gwarancjom dla młodzieży i Sojuszowi na rzecz przygotowania zawodowego.

Kluczowym wydarzeniem w najbliższym półroczu ma być Szczyt Partnerstwa Wschodniego, który odbędzie się w dniach 28-29 listopada w Wilnie. Poprzez prace nad stowarzyszeniem politycznym i integracją gospodarczą pomiędzy UE i państwami należącymi do Partnerstwa Wschodniego, Litwa realizować będzie cel „Europy otwartej”. W kręgu najważniejszych działań będą też negocjacje w sprawie umowy o wolnym handlu z takimi krajami jak USA, Japonia i Kanada.

Ponad to zorganizowane zostanie ponad 1500 spotkań, w samym Wilnie odbędzie się ponad 200 spotkań, a budżet tej szacowany jest na poziomie 62 milionów euro, co stanowi jedną z najniższych kwot, jeśli  chodzi o dotychczasowe budżety poszczególnych prezydencji w Radzie UE.

Litwa przewodniczyć będzie Unii Europejskiej do końca 2013 r., a funkcję tę przejmie po niej Grecja.


Strona Prezydencji Litwy w Radzie UE:
LINK