Listopadowa oferta naborów z Funduszy Europejskich

Ministerstwo Rozwoju informuje, że w listopadzie na początkujących, mikro, małych, średnich, a także dużych przedsiębiorców czeka 120 konkursów, z czego 58 zupełnie nowych. Wśród nich znajdziesz 45 konkursów z programów ogólnopolskich, 64 konkursy z programów regionalnych i 11 konkursów z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Środki unijne można m.in pozyskać na utworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych w Twojej firmie? W Dotyczy to w szczególności mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Na projekty tego typu dostępnych jest 460 mln zł w ogólnopolskim konkursie z Programu Inteligentny Rozwój.
Dotację możesz przeznaczyć na inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę do  prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Chodzi o tworzenie innowacyjnych produktów i usług. Dofinansujesz m.in. koszty wiedzy technicznej, doradztwa, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Przedłużono konkurs dla konsorcjów małych i średnich przedsiębiorstw z Polski Wschodniej. Jeśli prowadzisz biznes w województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim, podkarpackim, lubelskim lub świętokrzyskim wspólnie z innymi firmami ubiegaj się o dotacje na stworzenie wspólnego produktu (produkty sieciowe). Mikroprzedsiębiorca – rzemieślnik z województwa dolnośląskiego, może uzyskać do 85% zwrotu kosztów projektu (o wartości do 50 tys. złotych). Projekty muszą dotyczyć wdrożenia innowacji. Tu uzyskasz dofinansowanie na inwestycje w aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne. Pula środków to prawie 500 tys. euro. Wnioski możesz składać do 7 grudnia 2017 r.
Więcej: LINK