Lipiec kolejnym miesiącem spadku bezrobocia

Stopa bezrobocia rejestrowanego(na podstawie liczby pracujących z końca czerwca br.) wyniosła w lipcu 13 proc. i w  porównaniu do czerwca spadła o 0,1 punktu procentowego.

W analogicznym okresie ubiegłego roku (lipiec 2012 – czerwiec 2012) natężenie bezrobocia nie uległo zmianie i utrzymało się na poziomie 12,3 proc. Najniższa stopa bezrobocia (na poziomie 9,6 proc.) wystąpiła w województwie wielkopolskim, najwyższa  w województwie warmińsko-mazurskim (20,2 proc).

Z sygnałów otrzymanych z urzędów pracy wynika, że do spadku liczby bezrobotnych w miesiącu lipcu br. przyczynił się wzrost liczby wyrejestrowanych bezrobotnych z powodu podjęcia pracy oraz z tytułu nie potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. Do spadku bezrobocia przyczyniła się również aktywizacja bezrobotnych w ramach aktywnych form.

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w lipcu 2013 roku (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy) wyniosła 77,2  tys. i w porównaniu do czerwca 2013 roku wzrosła  o 1,1 tys. (o 1,4%).

Więcej: LINK