Łatwiejszy start w dorosłe życie

Rzemieślnicy i przedsiębiorcy z Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie objęli patronat nad wychowankami Domu Dziecka w Pieszycach. Dzięki tej inicjatywie, co roku jeden wychowanek będzie miał zapewnione godne warunki mieszkaniowe przy starcie w dorosłe życie.

 

W myśl zawartego porozumieniem z Urząd Miasta w Bielawie przekazuje rzemiosłu lokale mieszkaniowe wymagające remontu. Dzięki zaangażowaniu bielawskich rzemieślników udało się wyremontować dwa mieszkania. Prace remontowe wykonywane są społecznie przez uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej CRRiMP w ramach egzaminu czeladniczego.

 

Pierwsze klucze do własnych mieszkań zostały przekazane 5 czerwca 2011 roku podczas obchodów Dni Bielawy. Symboliczne klucze z napisem „ Żyć to znaczy pomagać innym. Trzeba się troszczyć o cudze szczęście, by samemu być szczęśliwym” otrzymali: Sylwia Szulc i Szymon Ochman, wychowankowie lokalnego Domu Dziecka z rąk Starszego Cechu, inicjatora akcji – Kazimierza Rachowieckiego i Burmistrza Miasta Bielawa – Mariusza Pacha, Przewodniczącego Rady Miasta – Leszka Stróżyka, dyrektorów: biura Cechu – Katarzynę Wierzbicką oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej – Marię Tomsi.