Kwietniowa oferta konkursowa Funduszy Europejskich

Informujemy, że aktualnie dostępnych jest aż 37 konkursów oferowanych przez Fundusze Europejskie: 12 z programów krajowych, 6 z programów regionalnych oraz 19 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Poniżej znajdą Państwo niektóre z nich.

Powrót inwestycji w technologię

Ponownie można skorzystać z dobrze znanego przedsiębiorcom, kredytu technologicznego.

Ten instrument łączy dwa rodzaje finansowania: kredytowe z udziałem banków komercyjnych oraz bezzwrotne w formie dotacji zwanej „premią technologiczną”. Wsparcie oferowane w „Kredycie technologicznym”, to po prostu refundacja części kapitałowej kredytu, zaciągniętego przez przedsiębiorcę na realizację innowacyjnego projektu.

Jest on przeznaczony dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które wdrażają innowacyjną technologię i uruchamiają na jej podstawie wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów czy usług.

Przedsiębiorcy mogą starać się o wsparcie z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki do 31 maja 2023 roku. Planowana łączna kwota dofinansowania to 578 mln złotych.

Więcej informacji o konkursie: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki – Kredyt technologiczny – BGK

Kompetencje cyfrowe

Od trudnego czasu pandemii utrzymuje się w wielu firmach tendencja poszukiwania nowych ścieżek komunikacji, sprzedaży i obsługi klientów, zmiany form działania oraz modeli biznesowych, a także zarządzanie zespołami pracującymi w trybie zdalnym.

Z tego względu znajomość narzędzi cyfrowych w biznesie jest niezbędna do skutecznego zarządzania firmą. Nadal na wsparcie szkoleniowe i doradcze dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych kadry menadżerskiej, można otrzymać dofinansowanie z Funduszy Europejskich.

O tym, gdzie i jak składać wnioski przeczytasz na stronie: power.parp.gov.pl

Dostępność szansą na rozwój

Firmę można rozwijać również w oparciu o rozwiązania skierowane do osób ze szczególnymi potrzebami. Jesteś mikro, małym, średnim lub dużym przedsiębiorcą i: 

  • wytwarzasz produkty lub oferujesz usługi i chciałbyś, aby osoby ze szczególnymi potrzebami mogły z nich korzystać na równi z pozostałymi użytkownikami (technologie kompensacyjne i asystujące),
  • chciałbyś wiedzieć, jak projektować produkty, środowiska, programy lub usługi w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, bez potrzeby adaptacji (uniwersalne projektowanie) do szczególnych potrzeb, 
  • chciałbyś wprowadzić te produkty i usługi na rynek (komercjalizacja), 

to nadal możesz skorzystać z oferty bezpłatnych szkoleń i doradztwa dostępnych w Twoim regionie: power.parp.gov.pl

Innowacyjne inwestycje

Jesteś przedsiębiorcą i chcesz rozwijać nowe produkty, ulepszać istniejące, inwestować w maszyny i sprzęt w swojej firmie?

W kwietniu, środki na innowacje produktowe, procesowe, marketingowe i organizacyjne w sektorze produkcyjnym, czekają na mikro, małych i średnich przedsiębiorców w województwie podlaskim.

Szczegółowe informacje o konkursie: Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (wrotapodlasia.pl)

Termomodernizacja

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy mają szansę na wsparcie projektów z zakresu głębokiej termomodernizacji, które mają na celu poprawę efektywności energetycznej.

Termomodernizacja budynków, może obejmować między innymi  kompleksowe, wielokierunkowe działania, w tym możliwość instalacji źródeł ciepła opartych o odnawialne źródła energii (OZE) lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji z OZE.

Wnioski można składać jeszcze do 20 kwietnia.

Więcej informacji na stronie regionalnego Programu Województwa Lubelskiego.

Więcej informacji

Szczegółowe informacje o wszystkich trwających naborach znajdą Państwo w poniższych linkach:

Te dane dostępne są również na portalu Funduszy Europejskich, w zakładce „Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków”. W znalezieniu oferty odpowiedniej dla Twoich potrzeb pomoże także Wyszukiwarka Dotacji.

Źródło: gov.pl