Kwestionariusz przedsiębiorców dotyczący transformacji cyfrowej

Komisja Europejska uruchomiła internetową ankietę dotyczącą cyfrowej transformacji w przemyśle spożywczym, budowlanym i lotniczym w Europie. Aby stworzyć „Tabelę wyników w zakresie przekształcania cyfrowego”, EASME zwrócił się z prośbą o rozpowszechnienie kwestionariusza wśród przedsiębiorców.

 

Tablica wyników w zakresie przekształcania cyfrowego w Europie ma na celu prezentację najnowszych technologii cyfrowych, które przyczyniają się do przyspieszenia cyfrowej transformacji. Tabela wyników pokaże w jakim momencie cyfrowej transformacji znajduje się obecnie Europa, a także jakie są mocne i słabe strony oraz potrzeby europejskich przedsiębiorców. Tablica wykorzystana zostanie również jako element oceny i kształtowania polityk i działań wspierających transformację cyfrową w Europie.

 

Kontakt:

Christian Martinez-Diaz

Telefon: +33 3 88 45 32 77; +33 7 86 07 21 90

Email: christian.martinez-diaz@fr.pwc.com

 

Kwestionariusz: LINK