,,Kto nigdy uczniem nie był, ten mistrzem nie będzie” – otwarcie szkoły w Bielawie

Dnia 17 października 2008 roku odbyła się uroczystość otwarcia budynku szkoły w połączeniu z obchodami Dnia Nauczyciela. Uroczystość zaszczycili swą obecnością: Prezes Związku Rzemiosła Polskiego – Jerzy Bartnik, Prezes Izby Kaliskiej – Henryk Kluska, Prezes Izby Świdnica – Jerzy Kirklo, były Prezes Izby Rzemieślniczo – Kupieckiej w Świdnicy – Edward Czerniec, Starszy Cechu w Dzierżoniowie – Jerzy Jankowski, Kierownik Cechu w Dzierżoniowie – Lidia Bizoń, Dyrektor Izby w Świdnicy – Małgorzata Lucińska oraz członkowie Zarządu Cechu ze Świdnicy i z Ząbkowic, honorowi Członkowie Cechu a także przedstawiciele władz powiatu i miasta: Sekretarz Powiatu Dzierżoniowskiego – Zbigniew Dragan, Burmistrz Miasta Bielawa – Ryszard Dźwiniel, Przewodniczący Rady Miasta Bielawa – Leszek Stróżyk, Nauczyciele i uczniowie ZSZ CRR i MP.

Najważniejszym wydarzeniem było wręczenie Starszemu Cechu, panu Kazimierzowi Rachowieckiemu Szabli Kilińskiego. Jest to najwyższe odznaczenie, które Związek Rzemiosła Polskiego przyznaje rzemieślnikom szczególnie zasłużonym dla rozwoju rzemiosła i propagującym jego osiągnięcia, za inicjatywę i zaangażowanie w organach statutowych rzemiosła oraz w regionie. Prezes ZRP Jerzy Bartnik wręczając to niezwykle honorowe odznaczenie wspomniał, że zostało ono zatwierdzone przez władze Związku w 1998 roku.

Goście zostali zaproszeni do zwiedzania szkoły oraz wystawy rękodzielniczej bielawskiego artysty Ryszarda Cieślika i wystawy Tadeusza Łazowskiego, który ofiarował szkole zestaw aparatów fotograficznych oraz sprzętu fotograficznego niezbędnego do ręcznej obróbki zdjęć i przeźroczy.