Kształcenie dualne szansą dla młodych. Mozliwości w państwach Grupy Wyszechradzkiej

Z przyjemnością przedstawiamy opracowanie „Poprawa zdolności do zatrudnienia osób młodych poprzez dualne kształcenie zawodowe. Możliwości w państwach Grupy Wyszehradzkiej. Przykłady krajowe: Republika Czeska, Polska, Słowacja, Wegry”, które zostało przygotowane w ramach projektu partnerskiego zrealizowanego przy wsparciu finansowym Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, przez:

Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP): www.zrp.pl ; Krajowe Zrzeszenie Korporacji Rzemieślniczych (IPOSZ), Węgry: www.iposz.hu ; Zrzeszenie Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Rzemiosła Republiki Czeskiej (AMSP ČR): www.amsp.cz ; Słowacki Związek Rzemiosła (SZZ): www.szz.sk

Opracowanie stanowi podsumowanie konferencji międzynarodowej, która odbyła się 5 marca 2015 r. w Budapeszcie, poświęconej kształceniu dualnemu. Delegacja polska, której przewodniczył Prezes ZRP Jerzy Bartnik, wzięła aktywny udział w dyskusji, prezentując doświadczenia Związku Rzemiosła Polskiego. Uczestnicy spotkania wysoko ocenili rolę polskich rzemieślników i ich organizacji w przygotowaniu kadr dla gospodarki. Polskie rozwiązania i doświadczenia polskiego rzemiosła uznano za godne naśladowania. Wyrażono uznanie dla Związku Rzemiosła Polskiego i jego organizacji członkowskich za aktywność w sferze edukacji zawodowej oraz upowszechnianiu dualnego modelu kształcenia młodych kadr.

Więcej: LINK
Przykłady: LINK