„Kreator miejsc pracy” konkurs dla pracodawców

Przypominamy, że można zgłaszać kandydatury do konkursu „Kreator miejsc pracy”. Ministerstwo pracy na zgłoszenia czeka do 29 maja. Celem konkursu jest wyróżnienie tych pracodawców, którzy tworzą nowe miejsca pracy oraz którzy zatrudnili najwięcej pracowników w 2014 r. Nagrody, m.in. tytuł „Kreatora miejsc pracy 2015“,  przyznane będą w pięciu kategoriach: mała, średnia, duża firma oraz duża firma przemysłowo-produkcyjna, a także duża firma handlowo-usługowa.

Kryteriami branymi pod uwagę są: wzrost zatrudnienia w firmie, przyjęcie do pracy młodych pracowników do 30. roku życia, z grupy 50+ oraz osób niepełnosprawnych. Oceniana będzie także rzetelność  pracodawców – m.in. to, czy zatrudniają pracowników na umowach o pracę.

Nagrody wyróżnionym pracodawcom wręczy minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz podczas uroczystej gali w czerwcu. Zwycięzcy konkursu otrzymają m.in. prawo posługiwania się tytułem „Kreator miejsc pracy” i logiem konkursu przez rok.
W skład Kapituły konkursowej wchodzą przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców.
Więcej: LINK