Krajowa Sieć Tematyczna ds. Partnerstwa w Łodzi

I Spotkanie regionalne w Łodzi w ramach Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa odbyło się 16-17 października 2010 r. w Łodzi. Celem spotkania było upowszechnienie i zapoznanie uczestników z działalnością Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa oraz z tematyką komplementarności w aspekcie planowania i wdrażania Funduszy Europejskich.

W spotkaniu wzięło udział 45 uczestników reprezentujących członków komitetów monitorujących z następujących środowisk: organizacji pozarządowych; związków zawodowych; organizacji pracodawców; środowiska naukowo-akademickiego oraz administracji publicznej.

Spotkanie miało charakter warsztatów, w ramach których poruszano m.in.: kwestie komplementarności Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) z programami krajowymi oraz z Programu Kapitał Ludzki (PO KL) na poziomie regionu; praktyczny wymiar komplementarności w PO KL pomiędzy projektami systemowymi krajowymi a konkursowymi; sprawy dotyczące pracy nad Planami Działania w ramach Programu Kapitał Ludzki; kryteria strategiczne wyboru projektów pod kątem partnerstwa; bazę Wiedzy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego jako podstawowe narzędzie wspierające pracę członków komitetów monitorujących.

Obecność zróżnicowanego środowiska uczestniczącego w monitoringu i realizacji programów finansowanych z funduszy unijnych dało możliwość dyskusji  oraz dzielenia się doświadczeniami. Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego z Województwa Łódzkiego pokazali swoje doświadczenia dotyczące konsultacji społecznych Planów działania dla PO KL oraz efektywności kryteriów strategicznych w realizowanych na terenie województwa projektach partnerskich.

Więcej informacji na temat spotkania: LINK