Krajowa Rada Przedsiębiorczości powołana

Wicepremier Piechociński powołał Krajową Radę Przedsiębiorczości. KRP będzie forum wymiany poglądów i wiedzy pomiędzy przedsiębiorcami, administracją a przedstawicielami środowisk naukowych.

-  Jej działalność będzie inspiracją i wsparciem MG w tworzeniu jak najlepszych warunków rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności naszego kraju – powiedział wicepremier, minister gospodarki podczas pierwszego posiedzenia Rady. Spotkanie odbyło się 19 kwietnia 2013 r. w MG.

Głównym zadaniem KRP będzie wsparcie Ministra Gospodarki w tworzeniu optymalnych i przyjaznych przedsiębiorczości warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz w realizacji priorytetowych działań resortu.

Więcej informacji: LINK