Kontrola realizacji programów operacyjnych – uwagi ZRP

Zapraszamy do zapoznania się z uwagami Związku Rzemiosła Polskiego do projektu wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Opinia ZRP została przekazana do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w ramach konsultacji społecznych. Związek wskazuje na punkty w wytycznych, które powinny być ujęte w bardziej przejrzysty i logiczny.

Uwagi ZRP w załączniku