Konsultacje społeczne Założeń do Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju uruchomiło formularz służący zgłaszaniu uwag do projektu Założeń Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027.

Konsultacje mają na celu zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia z Funduszy Europejskich w przyszłej perspektywie, ujętych w Założeniach Umowy Partnerstwa. Spotkania konsultacyjne mają charakter otwarty i udział w nich mogą wziąć wszyscy zainteresowani tą tematyką. Zaproszenia kierowane są w szczególności do przedstawicieli samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich.

Założenia do Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 wraz z formularzem zgłaszania uwag zostały zamieszczone na stronie internetowej: https://bit.ly/2K3W4eQ

Etap konsultacji społecznych będzie trwać do 20 sierpnia 2019 r