Konsultacje społeczne Regulaminu NOWEFIO 2021

Informujemy o opublikowaniu zaproszenia do udziału w konsultacjach społecznych projektu Regulaminu konkursu na rok 2021 w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Prosimy izby i cechy o zgłaszanie swoich propozycji uwag do wykorzystania w opinii Związku Rzemiosła Polskiego (zrp@zrp.pl). Konsultacje trwają do 3 lutego 2021 roku. Dlatego, czekamy na Państwa uwagi, komentarze i propozycje do dnia 31 stycznia 2021 r.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert w konkursie (w roku 2021) będą m.in. cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze oraz samorządy gospodarcze. Zakłada się, że podmioty uprawnione do aplikowania nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego. Podmiotami nieuprawnionymi do składania ofert będą m.in. organizacje pracodawców i samorządy zawodowe.

Do pobrania:

Regulamin konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, edycja 2021.

Formularz konsultacyjny Pobierz