Konsultacje społeczne projektu Strategii Komunikacji Funduszy Europejskich 2021-2027

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczęło konsultacje społeczne projektu Strategii komunikacji Funduszy Europejskich 2021-2027. Strategia określa cele, sposoby ich weryfikacji, grupy docelowe oraz zasady i standardy działań informacyjnych i promocyjnych nt. Funduszy Europejskich w nowej perspektywie finansowej. Jest dokumentem horyzontalnym – dotyczy zarówno krajowych, jak i regionalnych programów polityki spójności. Strategia uwzględnia zasady współpracy z wszystkimi instytucjami i podmiotami, które będą realizowały działania związane z komunikacją o Funduszach Europejskich, jak również działania na rzecz innych instrumentów UE. Opinie i uwagi można zgłaszać do 27 sierpnia 2021 r. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/rozpoczynamy-konsultacje-projektu-strategii-komunikacji-fe-2021-2027/