Konsultacje społeczne dotyczące upadłości i niewypłacalności przedsiębiorstw

Zachęcamy przedsiębiorców do wypełnienia ankiety w ramach konsultacji społecznych Komisji Europejskiej na temat nowego europejskiego podejścia do upadłości i niewypłacalności przedsiębiorstw.

Unia Europejska dąży do zmniejszenia ilości bankructw przedsiębiorstw poprzez modernizację unijnych przepisów i procedur dotyczących niewypłacalności oraz ustanowienie skutecznych ram upadłościowych na unijnym rynku wewnętrznym.

Głównym celem przeprowadzanego badania jest określenie obszarów, na których należy skoncentrować działania podejmowane w ramach nowego europejskiego podejścia do upadłości i niewypłacalności przedsiębiorstw, tak, aby we wszystkich państwach członkowskich tworzyć klimat sprzyjający ratowaniu i odbudowie firm. W szczególności Komisja Europejska bada skutki różnic między krajowymi przepisami prawa upadłościowego.

Więcej: LINK