Konsultacje dokumentu „Plan Rozwoju Przedsiębiorstwa”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowuje konkurs dla partnerów społecznych w ramach działania 2.2 PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku” – zapraszamy do konsultacji.

Cel konkursu: Wzrost liczby MMSP wykorzystujących wsparcie partnerów społecznych przy realizacji działań wspierających rozwój przedsiębiorstwa, w tym pozwalających na efektywne wykorzystanie podmiotowych systemów finansowania w regionach.

Działanie 2.2 PO WER ma dwa cele:
1.      Cel bezpośredni, wskazany w programie operacyjnym, dotyczący udzielenia wsparcia przedsiębiorcom.
2.      Cel pośredni, dotyczący roli jaką partnerzy społeczni powinni pełnić w obszarze adaptacyjności polskich przedsiębiorstw i w obszarze wspierania jakości zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku.

Kryteria konkursu zostały już przyjęte przez Komitet Monitorujący PO WER. Pomimo protestów ZRP i innych partnerów społecznych wprowadzono obowiązkowy udział własny w wysokości min. 10%, który będzie wymagany nie tylko od realizatora projektu ( np. ZRP lub izba rzemieślnicza) lecz także obligatoryjnie od każdego przedsiębiorstwa biorącego udział w projekcie.

Obecnie PARP konsultuje dokument „Plan Rozwoju  Przedsiębiorstwa” , który ma być jednym z głównych rezultatów każdego projektu (zakłada się przygotowanie takich planów dla grupy firm lub danej branży ). Zdaniem ZRP, wyrażonego podczas ostatniego spotkania w PARP projekt Planu Rozwoju nie odpowiada w ogóle specyfice firm mikro i spowoduje wysoce prawdopodobne znikome zainteresowanie tych firm tym konkursem i nie osiągnięciem zakładanych przez PARP wskaźników. Partnerzy społeczni ustalili z PARP, że przeprowadzą wewnętrzne konsultacje tego dokumentu do końca lipca i przekażą uwagi w imieniu wszystkich organizacji członkowskich.

W związku z powyższym prosimy o nadsyłanie uwag do załączonego Planu Rozwoju (dodatkowo przesyłamy także zakładany przez PARP schemat realizacji projektu ) do 31 lipca 2015 do Zespołu Funduszy Unijnych ZRP na adres: nzn@zrp.pl.

Schemat realizacji projektu: LINK
Plan Rozwoju:
LINK