Konkurs Wiedzy z Prawa Pracy i BHP dla pracowników młodocianych

Związek Rzemiosła Polskiego wraz z Głównym Inspektorem Pracy już po raz dziewiąty objęli patronat nad Konkursem Wiedzy z Prawa Pracy i BHP. Tegoroczny finał konkursu odbędzie tradycyjnie w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w dniu 15 maja 2009 roku.

 

 

W myśl regulaminu Konkursu uczestnikami finału będą 2-osobowe reprezentacje izb rzemieślniczych, głównie uczniowie II-go bądź III-go roku nauki zawodu w rzemiośle. W finale uczestniczyć będzie 50 uczestników, zdobywców dwóch pierwszych miejsc na szczeblu regionalnym Konkursu. Uczestnicy finału reprezentują głównie następujące zawody: fryzjerstwo, mechanika pojazdów samochodowych, cukiernictwo, stolarstwo, a także kucharz małej gastronomii.