Konkurs Wiedzy z Prawa Pracy i BHP dla pracowników młodocianych rozstrzygnięty

W siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie 19 maja odbył się finał XV edycji Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych. Zwyciężyła Klaudia Liwosz, reprezentantka Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie.

Jednak, jak  podkreślił Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik, wygranym może czuć się każdy uczestnik przystępujący do zmagań . Wiedza, którą młodzi rzemieślnicy zdobyli w czasie przygotowań jest niezbędna zarówno do bycia dobrym pracownikiem, jak i do prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Celem Konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów zawodu w rzemiośle. Tematyka obejmuje problematykę prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przewidzianą w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie, a także tematykę szkolenia podstawowego z zakresu prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii pracy, ppoż. oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Wszyscy uczestnicy Konkursu odpowiadali na pisemne pytania testowe z zakresu: prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii pracy, ppoż. oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Po wyłonieniu zwycięzcy odbyła się uroczysta gala. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymali okolicznościowe dyplomy, a finaliści nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów i partnerów Konkursu. Na zwycięzcę, tak jak w latach ubiegłych, czekała nagroda główna – skuter.

Organizatorami Konkursu na etapie ogólnokrajowym są: Związek Rzemiosła Polskiego oraz Państwowa Inspekcja Pracy przy współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Centralnego Instytutu Ochrony Pracy PIB.