Konkurs w ramach Poddziałania 2.2.1. Nabór wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Zadania 3 („Zapewnienie MSP usług doradczo-szkoleniowych połączonych z finansowaniem zwrotnym”) projektu systemowego PARP pn. „Planowanie działań w MŚP a finansowanie zwrotne”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności”, POKL ogłasza III edycję konkursu dla ubiegających się o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn. „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP”.

Celem Projektu jest przetestowanie oraz wdrożenie Usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP na rzecz nie mniej niż 35 Klientów, według określonego standardu.
Wnioski należy składać w terminie od 14 stycznia do dnia 4 lutego.
Więcej: LINK