Konkurs PARP na świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci PK KSU

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że ogłoszenie konkursu na „Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci Punktów Konsultacyjnych KSU” planowane jest w ciągu kilku najbliższych dni.

Przypominamy, że zgodnie z zapisami znowelizowanego rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, o uzyskanie wsparcia na finansowanie usług informacyjnych oraz doradczych w sieci PK KSU może starać się każdy podmiot, który spełni m.in. następujące wymagania:
1. Rejestracja w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w zakresie usług informacyjnych (rejestr prowadzony na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z 24 maja 2011 roku – Dz. U. Nr 112, poz. 656; prowadzona w trybie ciągłym,
2. Posiadanie potencjału organizacyjnego, technicznego i ekonomicznego w zakresie usług doradczych.

Więcej informacji w załączniku.