Konkurs na wyłonienie Regionalnych Punktów Informacyjnych programu Erasmus+wystartował

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji informuje, że wystartował konkurs na wyłonienie Regionalnych Punktów Informacyjnych programu Erasmus+. Regionalne Punkty Informacyjne (RPI) zostały powołane z inicjatywy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Ich funkcjonowanie obejmie okres od marca 2018 r. do końca 2020 r. Finalnie powstanie 16 punktów – po jednym w każdym województwie.

W konkursie na RPI mogą wziąć udział organizacje lub instytucje posiadające kadrę doświadczoną w realizacji projektów programu Erasmus+ oraz znającą programy FRSE.
 
Nadrzędnym celem działalności Regionalnych Punktów Informacyjnych jest przekazanie uczestnikom spotkań wiedzy na temat możliwości wynikających z realizacji programów zarządzanych przez FRSE, w szczególności Erasmus+, a także prezentacja wyników programu. RPI będą przede wszystkim reprezentować Narodową Agencję Programu Erasmus+ w swoim środowisku lokalnym, pełniąc wyłącznie funkcję informacyjną, nie konsultacyjną czy szkoleniową. Głównym zadaniem Punktów jest promocja programu poprzez organizację spotkań informacyjnych, współpracę z mediami, pomoc w konferencjach regionalnych.
Rekrutacja trwa od 12 do 28 lutego 2018 r.
Więcej: LINK