Konkurs na najlepsze projekty wdrażające rozwiązania CSR

Do100 tys. zł mogą otrzymać przedsiębiorcy na realizację pilotażowych projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Konkurs realizowany jest w ramach projektu pn. „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu”. Wnioski o dofinansowanie można składać do 20 maja.

Głównym celem projektu jest wzrost świadomości i wiedzy na temat CSR wśród przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz pracowników urzędów marszałkowskich (UM) i Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE). Przedsięwzięcie ma zasięg ogólnopolski i składa się z trzech komponentów.
Pomoc we wdrażaniu rozwiązań CSR polega na udzielaniu MŚP wsparcia finansowego na realizację pilotażowych projektów. Na granty do 100 tys. zł mają szansę przedsiębiorcy, którzy przedstawią najlepsze rozwiązania z obszarów CSR: środowisko, relacje z personelem przedsiębiorstwa oraz zaangażowanie społeczne.

Więcej: LINK