Konkurs fotograficzny dla uczniów w rzemiośle „Rzemiosło dawniej i dziś”

Prezes ZRP Jerzy Bartnik oraz Ogólnopolska Komisja Branżowa Fotografów ZRP serdecznie zaprasza uczniów pobierających naukę w zakładach rzemieślniczych do udziału w konkursie fotograficznym „Rzemiosło dawniej i dziś”.

Organizatorem konkursu jest Krajowy Cech Fotografów z siedzibą w Katowicach, a patronat honorowy nad konkursem objął Prezes Związku Rzemiosła Polskiego oraz Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Śląski.

Prace konkursowe powinny ilustrować rzemiosło współczesne lub w ujęciu historycznym.
Fotografie mogą przedstawiać m.in.:  pracę rzemieślników i ich uczniów  w dawnych lub obecnych czasach, wyposażenie warsztatów pracy,  zdjęcia oryginalnych prac rzemieślniczych.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie pobierający naukę w zakładach rzemieślniczych. Termin przesyłania prac konkursowych upływa 26 marca 2012 roku. Zdjęcia najlepiej przesyłać w formie elektronicznej na adres Krajowego Cechu Fotografów w Katowicach: konkurskcf@fotograf.org.pl.

Kwalifikacja prac do udziału w Konkursie nastąpi 28 marca 2012 roku i zostanie ogłoszona na stronie Krajowego Cechu Fotografów w Katowicach www.fotograf.org.pl.  Wszystkie prace zakwalifikowane przez Jury Konkursu zostaną zaprezentowane na wystawie towarzyszącej XIX Gali Izby Rzemieślniczej w Katowicach 14 kwietnia 2012 roku. W tym dniu nastąpi także  ogłoszenie laureatów Konkursu.  

Dodatkowych informacji o Konkursie udziela organizator -  Krajowy Cech Fotografów z siedzibą w Katowicach: tel. kom. 533-233-654, e-mail: konkurskcf@fotograf.org.pl.

Regulamin konkursu LINK
Oświadczenie uczestnika LINK