Konkurs dla funduszy pożyczkowych w 2015 roku

Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz.U. Nr 234, poz. 1385 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Minister Gospodarki ogłasił konkurs dla funduszy pożyczkowych ubiegających się o udzielanie pożyczek przedsiębiorcom  poszkodowanym w wyniku powodzi.
Więcej: LINK