Konkurs BHP rozstrzygnięty!

Uczeń Wojciech Gnat – reprezentant Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Arkadiusz Gil (Izba w Lublinie) oraz Ewelina Gonsior (Izba w Opolu)  - to zwycięzcy X edycji Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych, który odbył się 13 maja 2010 roku w Pałacu Chodkiewiczów w Warszawie.

Laureatami trzech kolejnych miejsc zostali: Łukasz Fornalczyk (Izba w Poznaniu), Mateusz Kaćkiewicz (Izba w Olsztynie) oraz Zuzanna Tylman (Izba we Wrocławiu).

Celem konkursu, organizowanego przez Związek Rzemiosła Polskiego oraz Głównego Inspektora Pracy, jest pogłębienie znajomości prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Dzięki niemu uczestnicy zapoznają się również z ergonomią, psychologią pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

W konkursie udział wzięło 47 uczestników – zdobywców dwóch pierwszych miejsc na szczeblu regionalnym Konkursu. Dwuosobowe delegacje, głównie uczniowie II-go bądź III-go roku nauki zawodu w rzemiośle reprezentowały wszystkie zrzeszone w Związku Rzemiosła Polskiego izby rzemieślnicze.

W tym roku po raz pierwszy wyróżnione zostały reprezentacje regionalne, które w finale uzyskały najwięcej punktów. Pierwsze miejsce zajęła delegacja z Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu. Z kolei na drugim i trzecim miejscu uplasowały się drużyny z Izby Rzemiosła i przedsiębiorczości w Nowym Sączu oraz izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości z Tarnowa.

Szczegółowe informacje w załączniku.