Kongres Rzemiosła Polskiego

Dnia 4 czerwca 2008 roku w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie zebrał się Kongres Rzemiosła Polskiego. Za rok odbędą się wybory nowego Prezesa ZRP. W tegorocznych obradach wzięło udział blisko 120 delegatów, przedstawicieli 27 Izb Rzemieślniczych z całej Polski.

Prezes ZRP Pan Jerzy Bartnik w swoim wystąpieniu poruszył kilka istotnych kwestii związanych z działalnością Związku w tym dotyczących m.in. Pierwszego Kongresu Pracodawców, problematyki wspierania przez państwo kształcenia zawodowego, współpracy ZRP z Komisją Sejmową „Przyjazne Państwo”, funduszy unijnych oraz wydawania nowego miesięcznika „Mała Firma”.