Kongres Rzemiosła Polskiego 2023

W dniu 30 maja br. w sali im. Jana Kilińskiego w Pałacu Chodkiewiczów w Warszawie, obradował sprawozdawczy Kongres Rzemiosła Polskiego. Obrady prowadziło Prezydium pod przewodnictwem Wiceprezesa Związku Rzemiosła Polskiego, Pana Janusza Kowalskiego.

Obrady tegorocznego Kongresu rozpoczęło wystąpienie Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego, Pana Jana Gogolewskiego, który przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie od lipca 2022 do maja 2023. Sprawozdanie zostało przyjęte przez Kongres jednogłośnie.

Kongres udzielił także absolutorium Prezesowi i Zarządowi Związku Rzemiosła Polskiego.

Ponadto Kongres przyjął m.in. uchwały w sprawie wykupienia przez ZRP nieruchomości objętych prawem wieczystego użytkowania, planu finansowego Związku Rzemiosła Polskiego na 2023 r. i planu działalności Związku Rzemiosła Polskiego do przyszłorocznego Kongresu.