IX Kongres Rzemiosła Polskiego 8 września 2021 r.

8 września 2021 r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego, odbędzie się IX Kongres Rzemiosła Polskiego z udziałem upoważnionych przedstawicieli organizacji zrzeszonych w ZRP, w celu dokonania oceny 4-letniej działalności Związku, zarówno pod kątem merytorycznym, jak i finansowym oraz uchwalenia „Programu rozwoju rzemiosła do roku 2025”.

Podczas Kongresu Zarząd i Komisja Rewizyjna ZRP złożą sprawozdania z działań podejmowanych w mijającej kadencji oraz z realizacji planu finansowego.